Op welk tijdstip kunnen we wadlopen

Wanneer kunnen we een wadloopavontuur beleven?

Wadlopen is afhankelijk van het getij. Per dag is er twee keer laag water en ook twee keer per dag hoog water. Alleen rond de tijdstippen van laag water vinden wadloopavonturen plaats.

Wanneer is er laagwater in de Waddenzee?

Het tijdstip van laagwater verschuift elke dag ± 50 minuten. Hierdoor is ook niet mogelijk iedere dag op hetzelfde tijdstip te wadlopen. In de agenda staan alle tijdstippen van laagwater aangegeven bij elke beschikbare dag.

Let wel op! De aanvangstijd is niet hetzelfde als het tijdstip van laagwater. Dit is afhankelijk van welk wadloopavontuur jij kiest.

Aanvangstijd van een wadlooptocht

Ieder wadloopavontuur heeft zijn eigen aanvangstijd ten opzichte van laag water. Dit staat vermeld bij de beschrijving van de tochten. Uiteraard worden de aanvangstijden ook bij reserveren aangegeven.

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie.